Har ledelsen reinvestert kapital effektivt? ($1 test)

Warren Buffett sin $1 test er en enkel måte å vurdere om ledelsen har reinvestert kapital effektivt.