Hva er NOPLAT: Formel, Bruk og Eksempel

NOPLAT er et nyttig mål på fortjenesten til et selskap. NOPLAT er operasjonelt driftsresultatet justert for skatt.