Røde Flagg

Et rødt flagg er en indikasjon på en utfordring. Denne listen er ment som inspirasjon ved analyse og investering i aksjer. Bruk de du mener er hensiktsmessig til din egen analyseprosess og investeringsstrategi.

🚩 Hensynsløs ekspansjon

Selskapet investerer mye langt utenfor kjernevirksomheten i håp om å få vekst i salget.

🚩 Lav resultatkvalitet

Selskapet sliter med å konvertere inntjening til faktisk penger inn i kassa. Måles med Cash Conversion. Lær mer om det i nettkurset om kontantstrømoppstillingen.

🚩 Endring i nøkkeltall

Ledelsen endrer hvilke nøkkeltall de fokuserer på og/eller endrer definisjonen av de.

🚩 Gjelden øker

Selskapet tar på seg stadig mer gjeld uten at det medfører økende inntekt eller resultat.

🚩 Kranglefant

Ledelsen krangler med konkurrenter, shortselgere, negative analytikere eller andre som peker på negative aspekter ved selskapet.

🚩 Nøkkelansatte slutter

Flere nøkkelansatte slutter uten god forklaring.

🚩 Ufeilbare

En ensidig positiv vinkling om selskapets operasjoner fra ledelsen. Innrømmer aldri feil eller utfordringer.

🚩 Skrytepave

En leder som kun skylder på eksterne faktorer som råvarepriser, krig, corona, valuta og lignende når det går dårlig, men skryter av egne ferdigheter når det går bra.

🚩 Inntekt øker, men...

Inntekten øker, men marginene (buttomargin, driftsmargin og resultatmargin) faller og faller.

🚩 Kredittslave

Stadig fullstendig utnyttet eller overtrukket kassekreditt.

🚩 Endrer målestokken

Selskapet flytter stadig på målene når foregående mål ikke blir nådd. Undersøk målene for 2, 3, 4 og 5 år siden. Er de nådd, er de blitt endret?

🚩 Shortinteresse

Det er høy short interesse i aksjen. Sjekk short registeret fra Finanstilsynet.

🚩 Varelageret øker

Stadig økende varelager. Klarer ikke selskapet selge produktene sine?

🚩 Aksjekapital

Selskapet må stadig hente fersk aksjekapital.

🚩 Kundefordringer øker

Stadig økende kundefordringer. Klarer ikke selskapet få inn penger fra kunder?

🚩 Ledelsen eier ikke aksjer

Svært lav eierandel blant ledelsen.

🚩 Selektiv kommunikasjon

Ledelsen er selektiv når det kommer til å vise endringer fra kvartal til kvartal og år til år (viser kun de beste endringene og unngår å presentere de dårlige).

🚩 Buzzwords

Selskapet endrer navnet sitt for å inkludere buzzwords. I tillegg bruker det store ord og buzzwords i sin kommunikasjon til investorer.

🚩 Regnskapspraksis

Selskapet endrer regnskapsføringsprinsipper jevnlig.

🚩 Aggressiv inntektsføring

Selskapet inntektsfører salg lenge før produktet eller tjenesten faktisk leveres.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂