Hva er utbytteaksjer: Eksempel, formler, direkteavkastning

Utbytteaksjer er aksjer i selskaper som betaler regelmessig utbytte. Disse selskapene blir sett på som stabile og solide.