Hva er sysselsatt kapital? (eksempel og formel)

Sysselsatt kapital er all kapital i selskapet som har blitt investert av eiere og lånegivere. Det vil si kapitalen selskapet har fått for å generere profitt. Sysselsatt kapital omtales også som langsiktige kapital som er investert i selskapet.