Hva er pris bok og hvordan regner du den ut

Hva er pris/bok (P/B) med eksempler og formler

Hva er pris/bok? P/B er et mål på hvor mye investorer er villig til å betale for selskapet i forhold til bokført egenkapital.