Hva er P/S? (formel og eksempler)

P/S – eller pris/salg – er et mål på hvor mye investorer er villig til å betale for selskapet i forhold til inntekten det genererer.