O’Reilly Automotive – et unikt selskap av høy kvalitet

O’Reilly Automotive (ticker: ORLY) er et unikt selskap av høy kvalitet. Siden 2000 har selskapet økt topplinjen med ~13% årlig.