Hva er kvantitativ analyse

Kvantitativ analyse er analyse av de tingene det er enklere å tallfeste og måle.