Hva er diversifisering og hva menes med det?

Hva er diversifisering? Diversifisering er en risikostyringsstrategi som går ut på å spre kapitalen på flere investeringer.