Hva er forskjellen på avskrivning og nedskrivning?

Hva er forskjellen på avskrivning og nedskrivning? En avskrivning er et planlagt verdifall på en eiendel. Det representerer slitasje ved bruk av eiendelen. En nedskrivning er et uventet verdifall på en eiendel.