Hva er avkastning på investert kapital (ROIC)? (eksempel og formel)

Avkastning på investert kapital er et utmerket mål på hvor effektivt selskapet har investert kapital i selskapet.