Hva er Ex dato: Forklaring og eksempel

Hva er ex dato? Ex dato er første dag aksjen handles uten retten til å motta utbytte.