Avkastning på egenkapital (ROE): Formel, eksempel og analyse

Avkastning på egenkapital er et forholdstall som viser hvor mye overskudd en bedrift genererer i forhold til egenkapitalen som er investert i selskapet.