Avkastning på egenkapital: En Guide til å forstå ROE

Avkastning på egenkapital er et forholdstall som viser hvor mye overskudd en bedrift genererer i forhold til egenkapitalen som er investert i selskapet.