Kapitalens omløpshastighet: Hvor effektivt er selskapet

Kapitalens omløpshastighet viser hvor effektivt kapitalen i selskapet blir utnyttet for å tjene penger.