DuPont-modellen: Analyse av avkastning på egenkapital

DuPont-modellen er en finansiell analysemetode av avkastningen på egenkapital. DuPont-modellen ser på driverne bak utviklingen.