Hva er en aksjeklasse? (med eksempel)

En aksjeklasse er en inndeling av selskapets utestående aksjer. Vanligvis er det bare en aksjeklasse i et selskap, og alle aksjonærene har de samme stemmerettighetene.