Forkortelse:Opsjonsforpliktelse

« Back to Glossary Index

En opsjonsforpliktelse refererer til en juridisk forpliktelse som et selskap har til å oppfylle betingelsene i en opsjonsavtale. Dette innebærer vanligvis retten, men ikke plikten, for en part til å kjøpe eller selge en eiendel (som aksjer, varer, valutaer, etc.) til en forhåndsbestemt pris innen en spesifisert tidsperiode.

« Tilbake til forkortelser

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer