Vertikal analyse

Du kan analysere en resultatrapport på to måter. Du kan analysere hvordan selskapet har gjort det over tid, horisontal analyse, og du kan måle kostnadene et gitt år, vertikal analyse.

Horisontal analyse ser på utviklingen over tid. Er den negativ, positiv eller stabil?

  • Vokser inntektene?
  • Vokser kostnadene raskere enn inntektene?
  • Vokser resultatet?
  • Vokser inntektene, men resultatet faller?
  • Vokser rentekostnadene?

Vertikal analyse ser på de relative størrelsene et gitt år. Hver oppføring blir gjort om til en prosent av driftsinntektene.

  • Er det noen unormalt store oppføringer?
  • Er det noen unormalt store kostnader som hindrer selskapet?
  • Har selskapet bedre kostnadsstruktur enn nære konkurrenter?

Her er Orkla sin resultatrapport for 2021 og 2020 (hentet fra årsrapporten i 2021).

La oss starte med vertikal analyse!

Vertikal analyse av driftskostnader

La oss gjøre en vertikal analyse av Orkla sine driftskostnader i 2021.

OppføringKronerProsent
Driftsinntekt50 441100%
Varekostnad25 17149,9%
Lønnskostnad9 12318%
Andre driftskostnader7 91515,6%
Avskrivninger2 0874,1%

Hele 50 % av inntekten går til varer.

Her er 2 spørsmål du kan tenke gjennom:

  • Hva er normalt i bransjen?
  • Har selskapet noen unormalt høye eller lave kostnadsposter?

Et selskap som klarer å ha lavere kostnader enn resten, må ha et konkurransefortrinn.

La oss se hva en horisontal analyse kan vise oss.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂