Sensitivtetsanalyse

Obs! Dette nettkurset oppgraderes for tiden. Dette skjer fortløpende. Forventes ferdig innen utgangen av Oktober 2023. Denne leksjonen er ikke oppdatert.

Sensitivitetsanalyse er en metode for å se hvordan små endringer i antagelsene påvirker verdien av selskapet.

Det er en utmerket måte å få mer innsikt i verdsettelsesmodellen.

Her har jeg laget 2 sensitivitetsanalyser til Orkla-modellen vår:

De uthevede tallene i rektangelet er estimert aksjekurs for hvert nivå av antagelsene.

Eksempelvis ser vi i den nederste at når investeringer i % av inntekt og EBIT-margin er 5% og 10%, som er de opprinnelige antagelsene våre, får vi samme kursmål.

Hvis investering i % av inntekt øker til 7% og EBIT-margin faller til 6%, sier modellen at selskapet er verdiløst.

Her har jeg satt antagelsene mine til nettopp det for å se hva som skjer i modellen:

Det fører til at fri kontantstrøm til selskapet reduseres betraktelig i estimeringsperioden, som også danner grunnlaget for terminalverdien. Og siden netto rentebærende gjeld dermed blir omtrent lik selskapsverdien gjør det at selskapet, med disse antagelsene, blir verdiløst.

Så er spørsmålet, hvor riktig er dette?

Hvordan lage en sensitivitetsanalyse

Det er enkelt å sette opp en sensitivtetsanalyse.

Her er en video som raskt viser deg hvordan du kan gjøre det i excel:


Nå er du i mål! Fantastisk. Da gjenstår det en finaleprøve 😄

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂