Nyttige analyseprinsipper de beste følger

Når du skal analysere et selskap er det noen prinsipper som er nyttig å følge. De gjør at du øker sannsynligheten for å ta gode valg.

  • Sammenlign nære konkurrenter
  • Fokuser på selskaper med lang regnskapshistorikk
  • Analyser selskapets kvalitative sider også

Sammenlign nære konkurrenter

For å kunne gjøre en vurdering av et selskap, er det viktig å sammenligne det med andre konkurrende selskaper. Det er vanskelig å vite om et selskap er spesielt flink til å tjene penger eller om et selskap bærer spesielt mye finansiell risiko, uten å se det i forhold til andre lignende selskaper.

Still deg følgende spørsmål:

  • Selger de samme produkt
  • Opererer de i samme marked
  • Har de lik finansieringsstruktur
  • Er de i samme driftsfase (oppstartsselskap versus modent selskap)

Samtidig vil ikke konkurrerende selskaper være helt like. Det er alltid noen forskjeller. Finn selskapene som ligner mest på selskapet du analyser og vær oppmerksom på hva som kan skille de.

Selskaper med lang regnskapshistorikk

Har vi lite og varierende regnskapsdata, er det vanskeligere å vite hva som er normalt for selskapet.

Thomas Nielsen, forvalter av FIRST Veritas, har uttalt at lang regnskapshistorikk er en av hans kriterier for å investere i et selskap. Uten er det vanskelig å undersøke kvaliteten på selskapet.

Det betyr ikke at du skal unngå små og ustabile selskaper med kort regnskapshistorikk. Poenget er at det er vanskeligere. Det er større uvisshet om hvordan selskapet vil takle opp- og nedturer, hva som er normalt og hva vi kan forvente videre.

Har et selskap regnskapsdata fra de siste 20 årene, kan vi analysere hvordan marginer og kapitalavkastning har utviklet seg gjennom opp- og nedturer.

Analyser selskapets kvalitative sider

I dette kurset har du lært hvordan du kan lese og analysere en resultatrapport. For investorer er dette viktig. Men vi må ikke glemme at et selskap består av mer enn tall i en rapport.

De kvalitative sidene henviser til ting i selskapet vi ikke kan tallfeste på samme måte som inntekt og kostnader. Blant annet konkurransesituasjonen i markedet, kompetansen til ledelsen, kulturen i selskapet, og relasjoner med kunder og leverandører.

Se på en analyse av de kvalitative faktorene mer som en kunst enn ren vitenskap. Det er ikke noe du kan regne ut, så man må ha en kombinasjon av kunnskap, innsikt og erfaring for å gjøre en god vurdering.

Fantastisk jobbet! Nå gjenstår siste leksjon hvor vi skal analysere resultatrapporten til Europris 😊

Til slutt kommer det en finalequiz 😄

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂