Horisontal analyse

Horisontal analyse viser oss utvikling over tid. Også kalt trendanalyse. Er den negativ, positiv eller stabil?

 • Vokser inntektene?
 • Vokser kostnadene raskere enn inntektene?
 • Vokser resultatet?
 • Vokser inntektene, men resultatet faller?
 • Vokser rentekostnadene?

Vekst fra år til år = ((verdi år 1 – verdi år 0)/verdi år 0) * 100
Annualisert vekst (kjent som CAGR – Compound Annual Growth Rate) = (((verdi år n/verdi år 0)^(1/n))-1))*100

CAGR: Brukes hvis du vil måle utvikling over flere år. Veksten blir omgjort til årlig vekst. Eksempel: Fra år 0 til år 5 vokste inntektene fra 10 til 20 millioner. Det er 100% vekst på 5 år. CAGR = (((20/10)^(1/5)-1)*100) = 14,8%.

Horisontal analyse av Orkla sitt resultat

La oss ta en titt på utviklingen i Orkla sitt resultat og tilhørende marginer fra 2020 til 2021.

ResultatlinjeVekst 20-21
Driftsinntekt7,0%
Bruttoresultat6,6%
EBITDA10,7%
EBIT11,9%
Resultat10,0%

Bruttoresultatet hadde lavere vekst enn driftsinntektene, som betyr at varekostnaden vokste raskere enn inntektene. Det er ikke bra.

EBITDA, EBIT og resultatet vokste raskere enn driftsinntektene. Selskapet klarte å minske kostnadene i forhold til inntektene og satt igjen med mer penger per tjente krone.

Hvis kostnadene var av samme relative størrelse fra et år til et annet, altså at inntektene og kostnadene vokste i takt, så ville veksten i resultatlinjene vært lik veksten i inntekten. Men når resultatlinjene vokser raskere enn inntekten, må det bety at kostnaden ble relativt mindre. Det er bra.

Det ser vi kommer til uttrykk når vi gjør en horisontal analyse av marginene. Bruttomarginen falt, mens resten økte.

Margin20202021Endring
Bruttomargin50,3 %50,1 %-0,2%
EBITDA-margin15,8 %16,3 %0,5%
EBIT-margin11,7 %12,2 %0,5%
Resultatmargin9,3 %9,5 %0,2%

Generelt sett ser dette bra ut. Inntektene øker og selskapet sitter igjen mer per tjente krone. Samtidig er dette bare et år til et annet. Hadde selskapet et spesielt bra år? Vi vet at dette var første period av Covid. Grensehandelen stengte og vi hamstret varer. Det er ikke urimelig å anta at dette slo positivt ut for varehandelen.

I en horisontal analyse er det vanlig å gå 5 til 10 år tilbake i tid. Det gir et bedre bilde av hva som er normalt og hvordan selskapet har håndtert ulike markedssituasjoner.

Her er noen spørsmål du kan tenke gjennom:

 • Hvordan tror jeg de neste 5 årene vil se ut?
 • Er selskapets marginer fallende, stabile eller økende?
 • Hvordan skal selskapet klare å øke marginene fremover?
 • Kan jeg anta at de historiske marginene er et godt bilde av de fremtidige?
 • Er det noe som tilsier at historisk endring er en indikasjon på fortsatt endring?
 • Har selskapet noen finansielle målsetninger jeg kan måle de opp mot?

La oss se på den historiske bruttomarginen til 3 lakseprodusenter på Oslo Børs.

Selskap20172018201920202021
Bakkafrost76,6%66,2%70%49,8%69,1%
Salmar56,3%59,6%50,9%54,5%51,3%
Mowi53,7%52,5%52,1%47,6%47,1%
Data hentet fra Børsdata.no

Bakkafrost har i alle år, utenom 2020, hatt bedre bruttomargin. Det indikerer at de har et konkurransefortrinn.

En av grunnene er at de har bedre geografisk beligenhet (Færøyene) for oppdrett. Dette resulterer i mindre sykdom og dermed lavere kostnad per produserte laks. Det gir de en fordel.

Finner du selskaper som leverer bedre prestasjoner enn konkurrentene over tid, indikerer det et konkurransefortrinn. Din oppgave som investor blir dermed å undersøke hva fortrinnet kan være og om det vil bli værende der i lang tid.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂