En viktig innsikt og noen utfordringer

Det er viktig å forstå at rapporten viser inntekter og kostnader i en periode. Dette gjelder også kontantstrømrapporten. Balansen viser eiendeler og finansiering på et tidspunkt.

Utenom det, så er resultatrapporten og kontantstrømrapporten forskjellige.

Resultatrapporten er en regnskapsmessig oversikt over inntekter og kostnader. Den gir ikke informasjon om penger som fysisk går ut og inn av konto. Det er kontantstrømrapportens oppgave.

Hvis et selskap har inntektsført 20 000 000 kr og kostnadsført 15 000 000 kroner, så betyr ikke det at bankkontoen har økt med 5 000 000 kroner.

Se for deg et fraktselskap som har flyttet varer for en kunde. Fraktselskapet sendte en faktura på 5 000 000 kroner. I dette tilfellet vil selskapet inntektsføre 5 000 000 kroner for utført arbeid. De har jo tross alt levert en tjeneste og tjent penger.

Men, disse pengene kommer ikke inn på bankkontoen umiddelbart. Som regel er det en betalingsfrist. Så selvom selskapet har inntektsført 5 000 000 kroner, har det ikke kommet penger på bankkontoen.

Inntil det blir betalt, vil selskapet inntektsføre 5 000 000 kroner og føre opp at kunden skylder 5 000 000 kroner. Ingen penger ut eller inn på konto mellom partene.

Ta for eksempel avskrivninger vi snakket om. Det er ikke en pengeoverføring, men en regnskapsmessig oppføring av kostnader tilknyttet slitasje. Investeringen er allerede gjort (penger ut av konto), men fordeles nå utover for å reflektere levetiden til eiendelen.

Når du ser på inntekter og utgifter i en resultatrapport, ser du på en regnskapsmessig refleksjoner av inntektene og kostnadene. Ikke hva som faktisk har gått ut og inn av bankkontoen. Resultat for året er ikke hvor mye penger selskapet fikk inn på konto.

Utfordringen med resultatrapporten

Regnskapet skal representere den økonomiske realiteten på best mulig måte. Tallene som blir brukt i regnskapet er basert på regnskapsprinsipper, regler, estimater og skjønnsmessige overslag. Dette kan bli tuklet med for å skape en bedre virkelighet.

Finn Kinserdal sa det godt:

Noen størrelser måles til markedsverdi, noen størrelser til historisk kost, noen til diskontert nåverdi, andre til udiskonterte størrelser (eksempelvis utsatt skatt), noen til amortisert kost, noe tas kun med i balansen dersom det er sannsynlighetsovervekt for at noe inntreffer osv. I tillegg er det ofte valgmuligheter av målemetode innen samme regnskapspost.

Finn Kinserdal

Dette betyr at regnskapet kan bli utsatt for manipulasjon og fordelaktig regnskapsføring.

Waste Management Inc. er et børsnotert selskapet i USA. Fra 1992 til 1997 forfalsket de regnskapet sitt for å presentere en bedre virkelighet. De hadde rapportert ~$ 1,7 milliarder falske inntekter.

Sånn gikk det:

Det er ikke din oppgave å avsløre feil i resultatrapporten. Det er vanskelig og krever mer innsyn enn vi kan få. 99% av selskapene du kommer over kan du stole på, så ikke bruk tid på dette. Poenget er at dette er en risiko som ligger der.

I neste modul lærer du hvordan du kan analysere en resultatrapport!

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂