Analyse av Europris

La oss analysere resultatrapporten til Europris.

Europris er Norges største lavpriskjede målt i salg. Selskapet tilbyr et bredt sortiment med kvalitetsvarer både av selskapets egne merker og av andre merker.

 • Ticker: EPR
 • Hovedkontor: Norge
 • Sektor: Konsumvarer
 • Bransje: Detaljhandel
 • Grunnlagt: 1992
 • Børsnotert: 2015

Europris følger en verdikjedestyrt forretningsmodell. Det betyr at de eier hver butikk og hver butikksjef er ansatt i konsernet. Til forskjell fra en francihsestruktur hvor butikksjefen både eier og driver butikken, og leier merkenavnet “Europris”.

Europris har ingen uttalte finansielle mål (som jeg har sett) før 1. kvartal i 2022.

I årsrapporten fra 2018 pekte de på tre områder de skulle fokusere på:

 • Styrke pris og kostnadsposisjon
 • Forbedre kundeopplevelsen
 • Kundevekst gjennom digitale muligheter

I årsrapporten for 2021 skrev de det samme.

Her er fra 1. kvartal i 2022:

Dette kan vi bruke videre som referanse når vi undersøke utviklingen.

I denne analysen sammenligner jeg Europris med Clas Ohlson. De har andre konkurrenter, som Jula og Rusta, men de er ikke børsnoterte, som vil si at det er vanskelig å finne regnskapsdata.

Nøkkeltall, utvikling og sammenligning

År:201320142015201620172018201920202021
Inntektsvekst13%9%10%7%7%7%29%8%
Bruttomargin43%43%45%43%43%43%43%43%47%
EBITDA-margin12%11%13%13%12%12%18%21%24%
EBIT-margin9%8%12%12%10%10%9%15%18%
Resultatmargin3%3%6%8%7%7%6%10%13%
ROE10%12%18%24%22%24%19%36%37%
ROCE12%12%17%18%16%17%10%21%20%
Rentedekningsgrad1,82,441514,515,36,48,814,9
Netto rent. gjeld / EBITDA3,32,921,61,71,83,21,62

I tabellen har jeg samlet nøkkeltallene vi har gått gjennom i kurset.

Det er tre ting jeg skal undersøke:

 • Hvordan er utviklingen
  • Er det noen spesielle år som skiller seg ut og som kan indikere utfordringer?
  • Økende, fallende eller stabil?
 • Europris sine prestasjoner sammenlignet med Clas Ohlson
 • Har selskap god finansiell helse

Stabile og stigende marginer

Frem til pandemien var marginene stabile. Buttomargin har ligget på ~43%. EBITDA-margin har ligget på ~12 %. EBIT-margin har ligget på ~9-11 %. Resultatmargin har økt fra 2013 og deretter ligget på ~7 %.

Jeg legger merke til at EBIT-marginen og resultatmaringen falt noe fra 2016 til 2019. Dette kan det være verdt å undersøke nærmere.

Under pandemien økte de betraktelig. Stengte grenser, hamstring av varer og stengte kjøpesentre resulterte i en kraftig inntektsvekst uten at kostnadene økte i samme takt. Spørsmålet er om dette vil normalisere seg til tidligere nivåer.

Det blir pekt på at Europris har økt medlemmene i kundeklubben, som vil gjøre at de vil gå ut av pandemien med flere “faste” kunder. Hva som skjer gjenstår å se.

God finansiell helse

Rentedekningsgraden og gjeldsdekningen har vært tilfredstillende siden 2016. Men hva skjedde i 2019? Rentedekningsgraden og gjeldsdekningen forverret seg betraktelig.

I 2019 inntrådte IFRS 16, en ny regnskapsstandrad for leieforpliktelser. I 2019 måtte Europris regnskapsføre leieforpliktelser som gjeld. Tidligere var leiekostnader en operasjonell kostnad.

Effekten av IFRS 16 er at EBITDA, EBIT, rentekostnaden og gjeld øker. Dette er viktig informasjon som belyser hvorfor det er negativ utvikling i rentedekningsgraden og gjeldsdekningen i 2019.

I 2020 og 2021 går rentedekningsgraden og gjeldsdekningen tilbake til nivået i 2016-2018, til tross for IFRS 16. Dette kommer av inntektsveksten Europris opplevde under pandemien.

Så det er to ting som skjer her. IFRS 16 har en negativ effekt på den finansielle helsen (regnskapsmessig) i 2019, men blir utlignet av inntektsveksten under pandemien i 2020 og 2021.

Spørsmålet vi må vurdere er hva som er et normalt nivå, hva vi kan forvente fremover og om dette er tilfresstillende.

Det er viktig å innse at leieforpliktelsene var tilstede før IFRS 16, men ikke belyst i regnskapet. Den finansielle helsen har ikke plutselig endret seg fra 2018 til 2019. Dette blir kalt Off-Balance Sheet (OBS).

Off-balance sheet (OBS): Eiendeler og gjeld som ikke kommer frem i regnskapet.

Hvis inntektene normaliserer seg etter pandemien, vil nok den finansielle helsen ikke være like sterke som i 2016-2018 (regnskapsmessig). Men fortsatt på et nivå som jeg betrakter som tilfredsstillende siden Europris er et relativt stabilt selskap.

Økende avkastning

Avkastningen på sysselsatt kapital er ~15 %. I 2019 påvirkes avkastningen av IFRS 16. Siden leieforpliktelser plutselig blir regnskapsført som gjeld øker sysselsatt kapital.

ROCE = EBIT / Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital = Egenkapital + Rentebærende gjeld

Det stiger i pandemien.

Disse tingene bør vurderes:

 • Hvordan ser et normalisert regnskap ut?
 • Hva kan vi forvente de neste 5 årene?

Tidligere diskusjon om pandemi og IFRS 16 har samme effekt på avkastningen.

Jeg synes nøkkeltallene er tilfredsstillende og Europris slår meg som et stabilt selskap som vet hva de selger. Derfor tror jeg at vi kan forvente omtrent det samme som i 2016 – 2018 fremover. Siden Europris har en målsetting om å øke EBITDA ville jeg fulgte med på det.

Europris versus Clas Ohlson

La oss sammenligne inntektsvekst, bruttomargin, resultatmargin og avkastning på egenkapital.

Men før vi gjør det er det smart å vurdere likheter og forskjeller.

Europris og Clas Ohlson er innenfor samme bransje og er like store målt i inntekt i 2021. Europris omsatte for ~8,5 milliarder NOK, Clas Ohlson omsatte for ~8,7 milliarder SEK.

Europris er kun i Norge, har ~1 million klubbmedlemmer og hadde ~3300 ansatte i 2021. Clas Ohlson er til stede i tre land (Norge, Finland og Sverige), har ~4 millioner klubbmedlemmer og ~5000 ansatte.

Europris har 270 butikker, mens Clas Ohlson har 230.

Europris omsetter for mindre per butikk, men mer per ansatt.

Europris vokser raskere

Europris vokser i en høyere takt enn Clas Ohlson hvert år. Det er veldig bra. Hva kan være grunnen til dette? Er det Europris som er flinke eller er det Clas Ohlson som er dårlige? Begge?

Clas Ohlson har ikke økt inntektene sine på 4 år. Hvorfor har Europris klart å øke inntektene såpass under pandemien, mens Clas Ohlson ikke?

Som du ser er det mange spørsmål som dukker opp.

Markedet mener Europris er verdt mer. Når jeg skriver dette så er Europris sin markedsverdi ~9,5 milliarder NOK. Clas Ohlson sin er 7,5 milliarder SEK.

Dette kan indikere at Europris er et bedre drevet selskap. Som investor er det din jobb å grave deg ned i detaljene og finne svar på hvorfor Europris har vært vellykket de siste årene sammenlignet med Clas Ohlson.

Europris har bedre marginer og avkastning

Tallene over indikerer for meg at Europris presterer bedre enn Clas Ohlson.

En av hovedforskjellene kan være at Clas Ohlson kjemper i tre land. Det kan være utfordrende og koster penger. Om det er grunnen til at Europris presterer bedre er vanskelig å si. Europris kan ha en bedre ledelse, tydligere strategi eller bedre tilbud til kunden. Det er mange faktorer som spiller inn.

Ut fra analysen over finner jeg prestasjonene til Europris tilfresstillende. I mine øyne virker det som selskapet vet hva de prøver på og kjenner markedet godt.

Dette betyr ikke at det er en automatisk god investering. Mer om verdsettelse og prising i kurset Fundamental analyse: Finn aksjer som proffene.

Det var det! Da håper jeg du har fått nye ferdigheter og verktøy som hjelper deg i aksjemarkedet.

Til slutt er det en finalequiz 🤩

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂