Introduksjon: Verdsettelsesmodeller for investorer

Velkommen til nettkurs i verdsettelsesmodeller for investorer! Her vil du lære hvordan profesjonelle analytikere finner verdien til et selskap og om viktige verdsettelseskonsepter- og prinsipper.

I første del av kurset lærer du om verdsettelseskonsepter som blant annet avkastningskrav, nåverdi, terminalverdi og scenarioanalyse.

Deretter lærer du hvordan du kan verdsette selskaper med utbyttemodellen, superprofittmodelen og til slutt kontantstrømmodellen. Det er spesielt den sistenevnte vi skal fokusere på. For å gjøre det mest mulig praktisk verdsetter jeg Orkla ASA trinn for trinn så du skal få en god forståelse av hvordan det kan gjøres.

I dette kurset følger det med flere regneark, så det er en fordel å ha tilgang til excel. Samtidig er det ikke det nødvendig for å lære hvordan analytikere verdsetter selskaper. Men hvis du selv skal verdsette selskaper med modellene i dette kurset, må du nok ha tilgang til et regnearkprogram (excel, google sheet).

Det er også lagt inn oppgaver underveis i leksjonene så du virkelig får lært innholdet.

Send en melding hvis du har spørsmål 📩 Spørsmålknappen finner du i menyen oppe til høyre.

Masse lykke til 🙂

Hilsen Håkon.

Hva synes du om Investorkurs?

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂