Introduksjon: Verdsettelsesmodeller for investorer

Velkommen til nettkurs i verdsettelsesmodeller for investorer! Her vil du lære hvordan profesjonelle analytikere finner verdien til et selskap og om viktige verdsettelsesprinsipper og -konsepter.

I første del av kurset lærer du om verdsettelseskonsepter – som blant annet avkastningskrav, internrente nåverdi, terminalverdi og scenarioanalyse.

Deretter lærer du hvordan du kan verdsette selskaper med utbyttemodellen, superprofittmodelen og kontantstrømmodellen. Det er spesielt sistenevnte vi skal fokusere på. For å gjøre det mest mulig praktisk verdsetter jeg Orkla ASA trinn for trinn så du skal få en god forståelse av hvordan det kan gjøres.

Figur1: Kontantstrømmodell

I dette kurset følger det med flere regneark – så det er en fordel å ha tilgang til excel. Samtidig er det ikke det nødvendig for å lære hvordan analytikere verdsetter selskaper. Men hvis du selv skal verdsette selskaper med modellene i dette kurset må du nok ha tilgang til et regnearkprogram (excel, google sheet).

ANSVARSFRASKRIVELSE
Det kan fremkomme feil. Dette innholdet skal derfor ikke sees på som finansiell rådgivning, det er laget for utdannelsesformål. Husk at alle investeringer inneholder risiko for å tape penger.

Send en melding hvis du har spørsmål 📩 Spørsmålsknappen finner du i menyen oppe til høyre.

Masse lykke til 🙂

Hilsen Håkon.

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Skriv inn navnet på leksjonen.
Skriv inn spørsmålet ditt og hva det gjelder. Vær så tydelig som mulig :)

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂