Wedge

En wedge er et mønster hvor trendlinjene faller inn mot hverandre, på samme måte som triangles. Men et viktig kjennetegn er at støtte- eller motstandslinjen er brattere enn den andre og fallende volum.

4 kjennetegn på et wedgemønster:

  • Sammenfallende trendlinjer
  • Den ene trendlinjen har brattere vinkel
  • Lavere handelsvolum
  • En breakout fra en av trendlinjene

En wedge kan være et reverserings- eller et fortsettelsessignal.

En måte du kan se om å wedgen er et reverserings- eller fortsettelsessignal, er å undersøke om mønsteret fortsetter eller går imot underliggende trend. En fortsettelseswedge går imot den underliggende trenden, mens en reverseringswedge går samme vei som den underliggende trenden.

Det er to wedge typer:

  • Rising Wedge (bearish)
  • Falling Wedge (bullish)

Rising wedge er et bearish signal og falling wedge er et bullish signal.

Et wedgemønster vil typisk bruke uker eller måneder på å komme på plass.

Rising wedge (bearish)

I illustrasjonen til venstre ser vi sammenfallende støtte- og motstandslinjer (motstandslinjen øker raskere), fallende volum og økt volum på break-out. Siden wedgen går imot den underliggende trenden, definerer vi den som en fortsettelseswedge. Til høyre ser vi en reversering, her følger wedgen den underliggende trenden.

Hva er prismålet?

En tommelfingerregel er at kursen faller forbi startpunktet til mønsteret. Samtidig er det ingen eksakt vitenskap, men det er et utgangspunkt du kan bruke.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Har du oppdaget dette mønsteret, kan du forberede deg på å gå short ved brytningspunktet. Stop-loss kan settes noen prosent over støttelinjen.

Falling wedge (bullish)

I illustrasjonen her ser vi at motstandslinjen har brattere vinkel enn støttelinjen, volumet faller og den bryter ut på økt volum. Begge er bullish, men den ene er et reverseringssignal og den andre et fortsettelsessignal.

Hva er prismålet?

En tommelfingerregel med wedger er at kursen skal forbi startpunktet til mønsteret. Det er ikke eksakt vitenskap.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Oppdager du en falling wedge med fallende volum, kan du følge med på om den bryter motstandslinjen. Når det skjer kjøper du aksjen for å få med kursøkningen. Stop-loss kan settes rett under siste støttenivå.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂