Volum

Tradere ønsker å ta del i sterke bevegelser siden de har en høyere sannsynlighet for å bli oppfylt. En svak bevegelse har med andre ord en høyere sannsynlighet for å være falsk. For eksempel hvis prisen bryter et svakt motstandsnivå.

Volumet gir tradere enda mer innsikt i styrken på prisbevegelsen. Prisbevegelser med høyt volum bekrefter prisbevegelsen i større grad.

Breakout med høyt volum

Hvis du opplever en breakout fra et mønster med lavt volum, så kan det indikere en falsk breakout. Det tyder som regel på at det er lite interesse og at tradere ikke hopper på muligheten.

En sterk breakout bekreftes med høyt volum.

Bekreftelse på trender

Når den underliggende trenden er positiv ønsker vi å se Ved prisstigninger ønsker man å se økt volume og stigende priser, dette betyr at det finnes entusiasme for å presse prisen videre opp. Økende priser med lavt volum kan tyde på mangel av interesse og større sannsynlighet for at aksjeprisen kan snu mot deg.

Tommelfingerregel er at en prisendring med høyt volum er et sterkt signal og en prisendring med lavt volum er et svakt signal.

Utmattelse

I en trend kan det komme utmattelsesbevegelser. Dette er bråe bevegelser i kursen kombinert med brå endring i volum. Utmattelsessignaler tyder på at trenden i kursen er på vei til å snu.

I en stigende trend så kan det hende at alle som hadde lyst til å være med på oppturen allerede har kjøpt aksjer, slik at det ikke er så mange kjøpere igjen. Dette fører til at det er flere selgere som igjen fører til høyere volatilitet. Kjøpere blir til selgere med andre ord. Det samme skjer speilvendt i en nedovertrend.

Som regel vil man se at volumet roer seg ned etter denne perioden.

Bull-tegn

Det finnes som regel en situasjon som blir sett på som et bull signal og det er når kursen faller på økende volum som blir etterfulgt av en liten stigning. Etter stigningen synker kursen igjen, men bunnen på denne formasjonen er høyere enn siste bunn. Samtidig med alt så blir volumet i handelen også mindre. Denne formasjonen kan minne litt om en ascending triangle bare at kursen har beveget seg nedover originalt og ikke oppover.

Reversering

Etter en lengre periode med økende eller synkende kurser, så kan man oppleve at kursen holder seg stabil bare med økt volum. Dette pleier å tyde på at markedet er på vei til å snu og at kursen kan endre retning.

Breakout

Hvis du opplever en breakout fra et mønster med lavt volum, så kan det indikere en falsk breakout. Det tyder som regel på at det er lite interesse og at tradere ikke hopper på muligheten. Her kan det også være at du kanskje har tegnet trendlinjene annerledes enn andre.

En sterk breakout bekreftes med høyt volum.

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂