Verdsettelse

P/E

P/E viser oss markedsverdien i forhold til resultatet.

Så, vi vet at alle selskapene hadde et dårlig år i 2020. Siden resultatet var så lavt i forhold til tidligere, gjenspeiles det i unormalt høye P/E-tall. Det indikerer for oss at aksjemarkedet forventer at resultatet vil normalisere seg senere, ellers ville markedsverdien også falt og gjenspeilet seg i mer normale P/E-tall.

En enkel øvelse vi kan gjøre for å få en indikasjon på prisingen til et selskap, er å regne ut et normalisert resultatet som vi med høy sannsynlighet kan forvente fra selskapet fremover og multiplisere dette med en normalisert P/E, og dele dette på antall aksjer utestående. Skiller aksjekursen seg vesentlig fra dette tallet, får vi en indikasjon på om selskapet er overpriset eller underpriset.

Gjennomsnittlig P/E fra og med 2016 til og med 2019 blant selskapene er 15,8, så la oss bruke det og se hva vi finner.

Jeg bruker gjennomsnittlig resultat fra og med 2016 til og med 2019 eks. unormale poster som en indikasjon på hva vi kan forvente fremover.

Formelen: (Gjennomsnittlig resultat eks. unormale poster*bransje P/E) / Utestående aksjer

SalmarI millioner
Resultat (Snitt 2016 – 2019 og eks. unormale poster)2 420 NOK
P/E (snitt for bransjen 2016-2019)15,8
Utestående aksjer113
Normalisert pris per aksje338 NOK
Pris per aksje576 NOK
Vurderinger41 % overpriset
BakkafrostI millioner
Resultat (Snitt 2016 – 2019 og eks. unormale poster)700 DKK
P/E (snitt for bransjen 2016-2019)15,8
Utestående aksjer59
Normalisert pris per aksje187 DKK
Pris per aksje518 DKK (709 kr)
Vurderinger63 % overpriset
MowiI millioner
Resultat (Snitt 2016 – 2019 og eks. unormale poster)535 EUR
P/E (snitt for bransjen 2016-2019)15,8
Utestående aksjer517
Pris per aksje 16,3 EUR
Dagens pris per aksje21 EUR (214 kr)
Vurderinger22 % overpriset
Grieg SeafoodI tusen
Resultat (Snitt 2016 – 2019 og eks. unormale poster)537 NOK
P/E (snitt for bransjen 2016-2019)15,8
Utestående aksjer112
Pris per aksje75 NOK
Dagens pris per aksje73 NOK
Vurderinger2,6 % underpriset

Bakkafrost er priset høyest av alle i forhold til et “vanlig” resultat. Det forteller oss at markedet forventer at Bakkafrost skal vokse mer enn de andre. I motsetning har vi Grieg Seafood som er underpriset. Det forteller oss at markedet forventer ikke noe spesiell vekst fremover.

Det stor feilmargin i denne verdsettelsen, så vi må ikke la dette farge synet vårt. Vi har ikke nok informasjon til å si noe om verdsettelsen til selskapene.

Det skal mer undersøkelser til for å konkludere noe, dette er en brikke i et stort puslespill.

La oss se på P/B.

P/B

Aksjemarkedet vurderer Salmar høyest i forhold til egenkapitalen i selskapene. Vi ser også at markedet setter en lavere verdi enn normalt på egenkapitalen til Bakkafrost og Grieg Seafood. Ikke glem at dette er markedsprisen per 31.12. Det er et halvt år siden snart. Aksjeprisen til Bakkafrost viser at de er tilbake på gamle høyder, mens Grieg Seafood fortsetter å falle.

Det forteller oss at markedet fikk tilbake troen på Bakkafrost, men ikke Grieg Seafood.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer