Ulike kostnader

Løpende kostnader

I løpende kostnader inngår samtlige kostnader som vedrører forvaltningen av aksjefondet. Det trekkes fra ditt investeringsbeløp automatisk. Hver dag faktisk.

Hvis aksjefondet ditt har steget fra 100 til 110 på et år, så er løpende kostnader trukket fra. Dette er ikke noe du får faktura på eller lignende.

Når du skal selge aksjefondet etter en periode, trenger du ikke tenke på hva du eventuelt må betale i løpende kostnader.

Løpende kostnader er det vi betaler for at forvalteren skal gjøre jobben for oss. Du kan se på det som å betale lønn til en arbeider.

Løpende kostnader er blant annet:

  • Markedsføring
  • Betaling av forvaltere
  • Betaling av distribusjon til rådgivere
  • Betaling av informasjonssystemer

Løpende kostnader blir oppgitt i en årlig prosentsats, for eksempel 1 %.

Kjøps- og salgsgebyr

Engangsavgift ved kjøp og salg av aksjer er akkurat det samme som kurtasje ved kjøp og salg av enkeltaksjer. Det er en avgift vi betaler for å gjennomføre ordren, rett og slett.

Det er prisforskjell mellom nettmeglere.

Her er noen populære norske nettmegler:

  • Nordnet
  • Sbanken
  • Nordea
  • DNB
  • KLP

Resultatbasert avgift

Resultatbasert avgift, også kjent som suksesshonorar, er en avgift du betaler hvis aksjefondet klarer å levere resultater som overgår et forutbestemt nivå.

Resultatbasert avgift er ikke vanlig, men det forekommer. Det kommer tydelig frem om aksjefondet tar resultathonorar. 

Her er et eksempel:

DNB Finans R er et aksjefond med resultathonorar. I dokumentet med nøkkelinformasjon står det om resultathonoraret, “20 % av avkastningen som oppnås i fondet ut over avkastningen i fondets referanseindeks: MSCI World Finance Index”. 

Det betyr at forvalterne i DNB Finans R får 20 % av meravkastningen.

Etter 1 år:

Referanseindeks: + 5 %

DNB Finans R: + 10 %

Meravkastning: + 5 %

Resultathonorar: 1 % (20 % * 5 %)

Mange er også høyvannsmerket. Det betyr at forvalterne ikke kan ta ut suksesshonorar før aksjefondet tar igjen det de har tapt i meravkastning.

Høyvannsmerke eksempel:

År 1:

Referanseindeks: + 5 %

DNB Finans R: +2 %

Meravkastning: – 3 %

Ingen resultathonorar.

År 2:

Referanseindeks: + 5 %

DNB Finans R: + 6 %

Meravkastning: + 1 %

Ingen resultathonorar på grunn av høyvannmerket. Aksjefondet må skape 2 % meravkastning til før de kan få resultathonorar.

Plattformavgift

Plattformavgift er en kostnad fra nettmeglere. 

Returprovisjon

Returprovisjon er en andel av forvaltningskostnaden som nettmeglere mottar fra fondsleverandør for å distribuere fond, drifte kundesenter, systemer, skatterapportering og lignende.

I slutten av 2020 ble det gjort en endring for å gi bedre innsyn rundt kostnadsbildet til aksjefond. Plattformavgift og returprovisjon var før det ikke noen begreper vi pratet om.

I dag betaler vi plattform avgift til nettmegleren vår, men får returprovisjonen fra forvaltningsselskapet. 

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer