Ulempene med verdiestimat basert på nøkkeltall

Denne modellen tar ikke høyde for en rekke med ting.

Blant annet:

  • Fremtidsutsiktene
  • Konkurransefordeler
  • Inntektspotensial
  • Ledelsen

Alle disse har mye å si for verdien av et selskap.

Vi har nødt til å gjøre en vurdering av fremtiden.

  • Vil selskapet klare å øke resultatet fremover?
  • Hvor sikker er inntekten?
  • Har selskapet en fantastisk ledelse?
  • Har selskapet gode muligheter til å vokse?
  • Er selskapet utsatt for konkurranse eller skiftende marked?
  • Har selskapet et godt forhold til kunder og leverandører?

Det er ikke enkelt å svare på disse, men det er viktige spørsmål.

Et selskap kan være lønnsomt og fantastisk idag, men det er fremtidig som avgjør hvor verdifullt det er for en investor.

Selskapet kan være dyrt, selvom det er billig

En relativ verdsettelsesmodell sammenligner selskaper.

Se for deg 3 like selskaper:

Selskap 1Selskap 2Selskap 3
P/E615941

Selskap 3 er relativt billigere, men det er fortsatt dyrt.

Det er en ulempe med denne type verdsettelsemodell. Et selskap kan se billig ut sammenlignet med andre, men hvis alle er dyrt priset, er selskapet også dyrt.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer