Triangles

Triangle signaliserer en fortsettelse i trenden og er derfor et fortsettelsessignal.

Fortsettelsessignal: Et signal som signaliserer en fortsettelse i trenden.

Det er tre typer:

  • Ascending Triangle
  • Descending Triangle
  • Symmetrical Triangle

Kjennetegn:

  • En rett linje og en linje i vinkel
  • Fallende volum
  • Break-out 3/4 inn i mønsteret

Et trianglemønster vil typisk bruke uker eller måneder på å komme på plass.

Ascending Triangle

Ascending triangle er et bullish fortsettelsessignal. Den kjennetegnes ved en flatt motstandslinje og økende støttelinje på fallende volum. Den økende støttelinjen forteller oss at kjøperne er mer aggressive enn motparten.

I en ascending triangle blir fallende volum på nedturene og økende volum på oppturene sett på som en bekreftelse på signalet. Det forteller oss at det er større interesse for å kjøpe enn å selge.

Det er også mulig å se denne som et reverseringssignal hvis den forekommer i en fallende trend.

Hva er prismålet?

Avstanden fra motstand- og støttelinjen i starten av mønsteret fungerer som et utgangspunkt for å sette et prismål. Det er ikke en eksakt vitenskap.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Se etter brudd gjennom motstandslinjen med økende volum. Stop-loss kan settes noe under siste støttenivå.

Descending triangle

Descending triangle er et bearish fortsettelsessignal. Den kjennetegnes ved en flatt støttelinje og fallende motstandslinje. Den fallende motstandslinjen forteller oss at det er selgere som er i førersettet.

Økende volum i fallene og avtagende volum på oppturene bekrefter signalet. Det bekrefter at selgerne styrer.

Hva er prismålet?

Differansen mellom støttelinjen og motstandslinjen i starten av mønsteret. Det er ikke en eksakt vitenskap.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Følg med på brudd gjennom støttelinjen på økende volum. Sett stop-loss over siste motstandslinje.

Symmetrical triangle

En symmetrisk triangel skiller seg fra de to andre ved at linjene har samme vinkel og kan bryte i begge retninger. Siden prisen kan bryte i begge retninger, er det viktig å følge med på om det skjer falske positive signaler.

Bruce M. Kamich omtaler den som “The Problem Triangel” i boken Chart Patterns.

I de to andre trianglene er det enten kjøpere eller selgere som presser prisen. Her er det bedre balanse ved at støttelinjen øker og motstandslinjen faller i samme tempo.

Siden vi i mindre grad kan si noe om prisutviklingen har vi to valg. Vi kan droppe mønsteret og unngå problemstillingen. Eller så kan vi vente lenger enn vi ville med asc- og descending triangle før vi handler. Da får vi en bedre bekreftelse på signalet og prisbevegelsen. Nedsiden med å vente, er at vi går glipp av prisbevegelsen.

Hva er prismålet?

Differansen mellom støtte- og motstandslinjen i starten av mønsteret. Det er ingen eksakt vitenskap.

Hvordan kan du bruke mønsteret?

Følg med på brudd i en av retningen. Bryter den nedover, short og sett stop-loss over siste motstandslinje. Bryter den oppover, kjøp og sett stop-loss under siste støttelinje. Det er viktig å være bevisst på at dette mønsteret er mer uforutsigbart enn de andre. Så det kan være en god idé å vente på ordentlig bekreftelse på prisbevegelsen.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer