Simpel Moving Average (SMA)

Simple moving average (SMA) er en populær trendindikator (norsk: glidende gjennomsnitt). Det er en relativ enkel indikator som gir informasjon om den underliggende trenden. Den vil ikke gi informasjon om potensielle prisbevegelser.

Som trader er det ofte en fordel å handle med den underliggende trenden. Hvis du for eksempel opplever at en aksjepris er oversolgt (mer om RSI straks), og den underliggende trenden er positiv, så kan det øke sannsynligheten for en positiv prisbevegelse. Dette er en måte vi kan kombinere indikatorer på.

SMA-linjer kan være korte og lange. En kort SMA kan bruke de 50 siste dagene. En lang SMA kan bruke de siste 100 dagene. Det er normalt å bruke flere SMAer i en analyse.

Som illustrasjonen viser, vil en kort SMA reagere raskere på prisendringer. Derfor sier man jo lenger SMA, jo høyere Lag Factor.

Lag Factor: Gir informasjon om endringstakt. Høy Lag Factor betyr at den er treg i bevegelsene. Lav Lag Factor betyr at den er rask i bevegelsene.

La oss først gå gjennom utregningen av SMA, og deretter se på vanlige signaler.

Utregning av SMA

Hvis vi tar en periode på 5 dager, med følgende kurser, så kan vi regne ut gjennomsnittet for disse dagene.

 1. Dag 1: 100
 2. Dag 2: 105
 3. Dag 3: 110
 4. Dag 4: 107
 5. Dag 5: 101

Gjennomsnitt 5 dager: (100 + 105 + 110 + 107 + 101) / 5 = 104,6,

Hva skjer så neste dag?

Vi bruker de siste 5 dagene fortsatt, med det betyr at dag 1 fra forrige beregning forsvinner.

 1. Dag 1: 100
 2. Dag 2: 105
 3. Dag 3: 110
 4. Dag 4: 107
 5. Dag 5: 101
 6. Dag 6: 110

Dermed gir en ny utregning oss gjennomsnitt for disse 5 dagene.

(105 + 110 + 107 + 101 + 110) / 5 = 106,6.

Glidende gjennomsnitt oppstår når vi trekker en linje mellom disse nivåene.

104,6 -> 106,6.

Denne linjen legges over aksjekursen.

Hvordan brukes indikatoren?

Signal 1

Vi kan bruke SMA til å få et bilde av den underliggende trenden. Som vi var inne på, kan vi legge korte og lange SMA-linjer over aksjekursen. Ved å legge lange SMA-linjer over aksjekursen, får vi en indikasjon på den langsiktige underliggende trenden.

Signal 2

Når korte og lange SMA-linjer krysser hverandre blir det sett på som signifikante signaler.

Krysser 50-dagers SMA opp over 200-dagers SMA kalles det Golden cross. Det er et positivt signal.

Krysser 50-dagers SMA ned over 200-dagers SMA kalles det Death cross. Det er et negativt signal.

Nok en gang er det viktig å være klar over at den kan gi falske signaler, som alle andre indikatorer. Bruk den som en brikke i et større puslespill.

Signal 3

Et tredje signal er når prisen krysser SMA. Hvis prisen krysser SMA oppover, indikerer det et positivt signal. Krysser prisen SMA nedover, indikerer det negativt signal.

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂