Risikotyper

Systematisk risiko

Systematisk risiko er felles for alle selskaper i et området eller hele aksjemarkedet. I teorien er det ikke mulig å beskytte seg mot dette. Selv ikke de største og bredeste indeksfondene vil unnslippe systematisk risiko.

Her er noen eksempler.

  • Sosiale og politiske forhold
  • Pengepolitikk (renter)
  • Globale katastrofer

Sosiale og politiske forhold

Politikere og ledere tar stadig vekk beslutninger. Små og store. Det er risiko for at nye reguleringer påvirker aksjemarkedet negativt.

I Norge er vi heldige som har relativt stabile ledere. Vi slipper konflikter, opprør og revolusjoner. I land med ledere som kjemper om makten er den politiske risikoen høyere.

I et diktatur med en ustabil leder er usikkerheten svært høy.

Renterisiko

Renterisiko er risikoen for renteendringer i økonomien. Renten påvirker verdien av aksjer og andre investeringer. Går økonomien fra en lav rente til en høy rente, vil aksjemarkedet falle. Og motsatt.

Hvis man får 7 % rente i banken, hvorfor skal man ta på seg risiko i aksjemarkedet da? Dermed må aksjemarkedet justere seg.

Globale naturkatastrofer

Disse kommer ofte helt uventet. Et godt eksempel er pandemien Covid-19. Det gikk fra å være noe som skjedde i en liten del av Kina, til å påvirke hele verden. Selskaper må permittere, inntektene faller og fremtiden er plutselig usikker. Covid-19 påvirket hele verden.

Usystematisk risiko

Usystematisk risiko er knyttet til hvert enkelt selskap. I teorien kan vi beskytte oss mot disse, i motsetning til systematisk risiko. 

En av egenskapene til aksjefond er at vi får beskyttelse mot de.

Her er noen eksempler:

  • Operasjonsrisiko
  • Kredittrisiko
  • Konkurranse

Operasjonsrisiko

Operasjonsrisiko er risiko tilknyttet den daglige operasjonen til selskapet. Et selskap består av mennesker og systemer. Disse kan gjøre feil.

McDonald’s opplevde dette i 2014. I en fabrikk ble det avdekket at matproduksjonen var dårlig og at arbeidere brukte utgått kjøtt. McDonald’s er så stor at det ikke påvirket selskapet i noen alvorlig grad.

Hadde derimot selskapet vært lite kunne risikoen vært større.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at kunder eller andre som skylder selskapet noe ikke leverer.

Har selskapet en kunde som står for 80 % av inntektene til selskapet, er selskapet utsatt for en risiko om at kunden ikke kjøper lenger.

Konkurranse

Alle selskaper er utsatt for konkurranse. Konkurransen kan være godt synlig, som to kiosker ved siden av hverandre. Kioskene konkurrer, men de vet også at det ikke vil komme nye konkurrenter til området. Det er ikke plass.

Konkurransen kan også være usynlig og komme overraskende. Bare se på hvordan internett og teknologi har endret verden. Over natten ble CDer upopulært. De som solgte CDer ble raskt utkonkurrert av Ipod.

Forvaltningsrisiko

Forvaltningsrisiko er risiko for at vi eller forvalteren av aksjefondet tar dårlige valg.

Dårlige valg kommer av tankefeller. Når ulike investeringsbeslutninger skal tas, har vi en tendens til å bli påvirket av andre eller ting som er uvesentlig.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer