Relative Strength Index (RSI)

RSI er en populær momentumindikatorer som måler styrkenivået mellom kjøpere og selgere i en aksje.

Indikatoren plasserer det relative styrkenivået mellom kjøpere og selgere på en indeks fra 0 til 100.

  • RSI 30 (eller lavere): Oversolgt.
  • RSI 70 (eller høyere): Overkjøpt.

En oversolgt aksje er et kjøpssignal og en overkjøpt aksje er et salgssignal.

Denne indeksen blir vanligvis plassert under aksjekursen for å enkelt kunne tolkes.

Utregning av RSI

RSI = 100 – 100/(1+(gjennomsnittlig stigning i perioden/gjennomsnittlig fall i perioden))

La oss si at i en periode (vanligvis 14 dager) har fallene i gjennomsnitt vært 0,3 % og stigningene 0,6 %.

100 – 100/(1+(0,006/0,003)) = 66,67

I det tilfellet er RSI 66,67, som ikke er et signifikant nivå.

Praktisk bruk av RSI

På bildet under har jeg plassert RSI under aksjekursen:

Jeg har markert de stedene hvor aksjekursen var overkjøpt og oversolgt i henhold til RSI.

Som med andre indikatorer, er det ikke uvanlig at det forekommer falske positive signaler.

Her viser jeg hvordan du kan bruke Investing.com til å se på RSI:

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer