Relativ Strength Index (RSI)

(under utvikling)

RSI er en populær momentumindikatorer som måler styrkenivået mellom kjøpere og selgere i en aksje.

Indikatoren plasserer det relative styrkenivået på en indeks fra 0 til 100.

  • RSI 70 (eller høyere): Overkjøpt.
  • RSI 30 (eller lavere): Oversolgt.

Denne indeksen blir vanligvis plassert under aksjekursen for å enkelt kunne tolkes.

RSI = 100 – (100 / (1+RS))
RS = (Gjennomsnittlig stigning/gjennomsnittlig fall)

La oss si at i en periode (vanligvis 14 dager) har fallene i gjennomsnitt vært 0,3 % og stigningene 0,6 %.

100 – (100/(1+(0,006/0,003))) = 66,7

I det tilfellet er RSI 66,7 som ikke er et signifikant nivå.

La oss si gjennomsnittlig fall har vært 0,1 % og stigning 0,6 % de siste 14 dagene. Da er RSI 85,72. Det er et signifikant nivå som forteller oss at aksjekursen er overkjøpt.

Med andre ord gir indikatoren signal om når det har vært en periode med spesielt mye kjøp eller salg, som det er en forventning om at ikke kan vedvare.

Hvordan brukes indikatoren?

RSI fungerer best i en sidegående trend innenfor et prisintervall. Hvis en aksje er i en sterk positiv eller negativ trend, kan det forekomme signaler som har høyere sannsynlighet for å mislykkes.

Her er to signaler. Det finnes flere, så vil du gjøre et dypdykk i RSI er det bare å slå seg løs.

Signal 1

Det vanligste signalet er om RSI er overkjøpt eller oversolgt. En oversolgt aksje er et kjøpssignal, og en overkjøpt aksje er et salgssignal.

Signal 2

Vi kan også følge med på positive eller negative avvik. Et positivt avvik-signal skjer når aksjeprisen gjør en ny bunn samtidig som RSI er på et høyere nivå enn sist bunn (kalles bullish divergence). Et negativt avvik-signal skjer når aksjeprisen gjør en ny topp samtidig som RSI er på et lavere nivå enn sist topp (kalles bearish divergence).

Disse blir sett på potensielle endringer i den underliggende trenden.

Det er enklere å se det illustrert:

Som med andre indikatorer, er det ikke uvanlig at det forekommer falske positive signaler og den burde brukes som en brikke i et større bilde.

Her viser jeg hvordan du kan bruke Investing.com til å se på RSI:

Kilder: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:relative_strength_index_rsi

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂