Måling av risiko

Tradisjonelt så måles risiko i et aksjefond ved å se på svingninger (volatilitet) og avkastning.

Et aksjefond som har store svingninger, men samme avkastning som andre lignende aksjefond med mindre svingninger, blir ansett som mer risikofylt.

Viktige begreper

Standardavvik: Sier noe om hvor langt de enkelte verdiene i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien i 68 % av tilfellene.

Lovpålagt risikoklassifisering

I fondets nøkkelinformasjon (vi går gjennom det senere) er det alltid lagt med en risikoklassifisering. Dette skal gjøre det enklere for oss å sammenligne risikoen mellom aksjefond.

Den er basert på aksjefondets svingninger de siste 5 årene. Det betyr at den endrer seg over tid.

Forklaring:

  • 1 = mindre enn 0,5 %
  • 2 =  0,5 % til 2 %
  • 3 =  2 % til 5 %
  • 4 = 5 % til 10 %
  • 5 = 10 % til 15 %
  • 6 = 15 % til 25 %
  • 7 = mer enn 25 %

Risikoklassene viser svingningene til aksjefondet opp og ned fra gjennomsnittlig avkastning i perioden.

Det sier noe om hvor høye svingninger du kan forvente fremover.

Eksempel

Aksjefond XYZ:

Gjennomsnittlig avkastning siste 5 årSvingninger (standardavvik)Risikoklasse
10 %17 %6

Det betyr at avkastningshistorikken har vært innenfor intervallet -7 % til 27 % i 68 % av tilfellene.

Beta

Beta er en måte å måle systematisk risiko. Risikomålet sammenligner svingningene til aksjefondet med referanseindeks de siste 3 årene. Svinger aksjefondet i takt med markedet kan det indikere for oss at det er i stor grad er utsatt for systematisk risiko.

Beta = 1,5 tilsier at i et stigende marked har fondet utviklet seg 50% bedre enn indeksen, og 50% dårligere i et fallende marked.

Beta =1 tilsier at fondet utvikler seg likt som markedet.

Beta = 0,5 tilsier at i et stigende marked har fondet utviklet seg 50% dårligere enn indeksen, og 50% bedre i et fallende marked.

Fondets nøkkelinformasjon opplyser ikke om Beta, men det kan enkelt hentes ut fra Morningstar. Gå inn på Morningstar.no, søk etter fondet og trykk på “Rating og risiko”.

Målet til indeksfond er Beta = 1.

Målet til tradisjonelle aktive aksjefond er å skape meravkastning. Beta kan dermed ikke være 1.

HVIS EN VIDEO AV MORNINGSTAR. HENT UT INFORMASJON OM BETA OG RISIKOMÅL.

Det finnes flere risikomål, men det er utenfor hensikten med kurset å gå i detalj på alle. Det gjør det bare mer komplisert enn det trenger å være.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer