Lønnsomhet

Lønnsomheten forteller oss som sagt noe om evnen selskapet har til å generere penger.

La oss se hvem som er best av selskapene.

🚩Bruttomargin

Bruttomargin viser oss hvilke selskaper som sitter igjen med mest penger etter varekostnadene er trukket fra.

Grieg Seafood gjør et kraftig hopp fra 2018 til 2019. Jeg undersøkte litt og ser de solgte en del av selskapet. Effekten av dette var en økt bruttomargin. Bakkafrost går fra å være ledende til å ligge nederst. I 2020 hadde de et stort hopp i varekostnaden sin, uten at jeg har funnet ut hvorfor.

Salmar og Mowi er relativt stabile.

Avkastning på egenkapital

Avkastning på egenkapital viser oss hvor mye penger selskapet tjener på aksjonærenes kapital i selskapet.

Salmar viser muskler. 2020 var et dårlig år for alle, men Salmar holder seg vesentlig høyere enn resten. Som de har gjort i alle år.

Hva er grunnen for at Salmar er så mye bedre? Det burde undersøkes.

Avkastning på sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital viser selskapets evne til å skape avkastning på all kapital som er sysselsatt av eiere og lånegivere (representert med rentebærende gjeld).

Vi ser det samme som på avkastning på egenkapitalen. Salmar er dominerende og viser en mye bedre evne til å skape avkastning.

La oss se på den finansielle risikoen blant selskapene!

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer