Likviditet

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 viser oss om omløpsmidlene dekker kortsiktig gjeld.

Selskapene har tilfredsstillende likviditetsgrad.

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 viser oss om omløpsmidlene minus varelageret dekker kortsiktig gjeld.

Salmar har vesentlig lavere likviditetsgrad 2 enn resten. Det forteller oss at Salmar i større grad er avhengig av at de biologiske eiendelene (den største delen av varelageret) blir konvertert til penger. Det er en indikasjon på høyere likviditetsrisiko.

Et viktig poeng vi ikke må glemme når vi ser på disse tallene, er at likviditetsproblemer oppstår hvis når det er høy kortsiktig gjeld som ikke er selv-finansierende. For eksempel ved forfall av gjeld (gitt at de ikke får refinansert gjelden), bøter, kostnader i forbindelse med rettsak og lignende.

La oss se på noen verdsettelsesnøkkeltall.

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂