Introduksjon

Når vi investerer i aksjefond tar vi på oss risiko. Og det vil alltid være en sannsynlighet for at investeringen ikke leverer som forventet.

Målet her er å gi oversikt og innblikk i det som påvirker utfallet av din investering, hvordan risiko måles for aksjefond og hvordan du i praksis gjør en vurdering av dette.

Risikoen blir delt opp i to grupper.

  • Systematisk risiko (markedsrisiko)
  • Usystematisk risiko (selskapsrisiko)

Systematisk risiko er felles for alle selskaper i et området eller hele aksjemarkedet. Ofte kalt markedsrisiko. Politisk risiko er et eksempel på det.

Usystematisk risiko er knyttet til hvert enkelt selskap. Det er kjent som selskapsrisiko. Operasjonsrisiko er et eksempel på det.

Vanligvis måler vi risikoen til et aksjefond ved å vurdere svingningene (kalt volatilitet) i kursen i forhold til avkastningen. La oss si vi har to aksjefond som har gitt samme avkastning siste år. Det aksjefondet som har hatt større kurssvingninger underveis, sier vi har vært mer risikofylt.

Det som kan være utfordrende er å forstå hva risiko betyr i praksis for oss som investerer i aksjefond. Det skal vi gå nærmere inn på.

La oss begynne med å se på systematisk risiko.

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂