Hvordan regne ut nøkkeltallene (med eksempel)

Først skal vi regne ut nøkkeltallene, så går vi nærmere inn på hvert verdsettelsesnøkkeltall.

Her har vi resultatet og balansen for Orkla i 2020 og 2019.

Utregning av P/E

For å finne P/E trenger vi markedsverdien (P) og resultatet (E).

P/E = Markedsverdi / resultat
Markedsverdi = Utestående aksjer * aksjekurs

Antall utstående aksjer ved årsslutt i 2020 var 1 000 929 170 og aksjeprisen var 87 kroner.

Markedsverdi 31.12.2020 = 87 080 837 790 kroner.

Resultat for året 2020 = 4 371 000 000 kroner.

Jeg bruker “Majoritetenes andel av årsresultatet”. Det er aksjonærene i Orkla sin andel av årsresultatet. Minoriteter representerer eksterne eierinteresser i datter- og datterdatterselskaper.

P/E = 87 080 837 790 / 4 371 000 000 = 19,9

Utrenging av P/S

For å finne P/S trenger vi markedsverdien og inntekten.

P/S = Markedsverdi / inntekt

Markedsverdi 31.12.2020 = 87 080 837 790 kroner.

Inntekt for året 2020 = 47 137 000 000

P/S = 87 080 837 790 / 47 137 000 000 = 1,8

Utregning av P/B

For å finne P/B trenger vi markedsverdi og bokført egenkapital.

P/B = Markedsverdi / bokført egenkapital

Markedsverdi 31.12.2020 = 87 080 837 790 kroner.

Bokført egenkapital = 37 242 000 000 (Innskutt egenkapital + opptjent egenkapital)

Det er majoritetens andel av bokført egenkapital. På samme måte som minoritetene fikk sitt av årsresultatet, tar vi ikke med minoritetenes andel av bokført egenkapital.

P/B = 87 080 837 790 / 37 242 000 000 = 2,3

Utregning av EV/EBITDA

For å finne EV/EBITDA trenger selskapsverdi og driftsresultat før av- og nedskrivninger.

EV/EBITDA = Selskapsverdi / driftsresultat før av- og nedskrivninger
Selskapsverdi = Markedsverdi + rentebærende gjeld + minoriteter – kontanter
EBITDA = Driftsinntekt – varekostnad – lønnskostnad – andre driftskostnader

Utregningsmetoden for selskapsverdi blir ofte gjort på to måter. Den enkle metoden er (markedsverdi + gjeld – kontanter), den detaljerte metoden er som over.

Markedsverdi 31.12.2020 = 87 080 837 790 kroner.

Selskapsverdi 31.12.2020 = 87 080 837 790 + 10 023 000 000 + 462 000 000 – 3 213 000 000 = 94 352 837 790 kroner.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) = 47 137 000 000 – 23 430 000 000 – 8 971 000 000 – 7 300 000 000 = 7 616 000 000 kroner.

EV / EBITDA = 94 352 837 790 / 7 616 000 000 = 12,3

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer