Hva er aksjer?

En aksje er et verdipapir som representerer et økonomisk krav.

Vi skal fokusere på aksjer, men her er andre kjente verdipapirer:

  • Obligasjoner
  • Derivater

En aksje representerer nærmere sagt en eierandel i et selskap. En eierandel i et selskap gir deg rett til å stemme på generalforsamlinger og motta utbytte.

 Utbytte: Utbetaling fra selskapet til eiere.

Vi kan dele rettighetene aksjeeiere får i to:

  • Økonomiske
  • Administrative

De økonomiske rettighetene er:

  • Retten til å motta utbytte
  • Fortrinnsrett ved emisjoner
  • Gjenværende verdier etter alle kreditorer er betalt ved konkurs

De administrative rettighetene er retten til å stemme på generalforsamlinger. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, så her kan vi i teorien være med å styre. Vi har mulighet til å gi vår stemmerett til andre gjennom fullmakt.

Ved større eierposter utvides de administrative rettighetene og kravene.

Emisjon: Selskapet henter penger ved å trykke opp nye aksjer og selge de.

Dette betyr at vi har mulighet til å kjøpe eierandeler i store innflytelsesrike selskaper, og tjene penger på utviklingen deres. Vi kan til og med påvirke med vår stemme. Det er en spennende mulighet!

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂