Hva er aksjer?

En aksje er et verdipapir som representerer et økonomisk krav.

Vi skal fokusere på aksjer, men her er andre kjente verdipapirer:

  • Obligasjoner
  • Derivater

En aksje representerer nærmere sagt en eierandel i et selskap. En eierandel i et selskap gir deg rett til å stemme på generalforsamlinger og motta utbytte.

 Utbytte: Utbetaling fra selskapet til eiere.

Vi kan dele rettighetene aksjeeiere får i to:

  • Økonomiske
  • Administrative

De økonomiske rettighetene er:

  • Retten til å motta utbytte
  • Fortrinnsrett ved emisjoner
  • Gjenværende verdier etter alle kreditorer er betalt ved konkurs

De administrative rettighetene er retten til å stemme på generalforsamlinger. Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet, så her kan vi i teorien være med å styre. Vi har mulighet til å gi vår stemmerett til andre gjennom fullmakt.

Ved større eierposter utvides de administrative rettighetene og kravene.

Emisjon: Selskapet henter penger ved å trykke opp nye aksjer og selge de.

Dette betyr at vi har mulighet til å kjøpe eierandeler i store innflytelsesrike selskaper, og tjene penger på utviklingen deres. Vi kan til og med påvirke med vår stemme. Det er en spennende mulighet!

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer