Hva er aksjefond

Et aksjefond er en felles investering der mange investorer (kalt andelseiere) går sammen for å investere i aksjemarkedet. Et aksjefond er definert som et verdipapirfond, og følger verdipapirfondloven.

Aksjefondet blir forvaltet av en forvalter. Det betyr at forvalteren velger ut aksjer og eksponering basert på mandatet de har fått.

Et mandat bestemmer blant annet hvilke sektorer aksjefondet kan investere i, hvilket geografisk området aksjene kan befinne seg i og hvor mange aksjer aksjefondet kan være investert i.

Alle forvaltningsselskaper er lovpålagt til å utarbeidet et dokument med nøkkelinformasjon om aksjefondet. Det er her vi finner informasjon om mandatet forvalteren følger.

Med andre ord, når vi investerer i et aksjefond, investerer vi i forvalterens evne til å velge ut de beste aksjene basert på mandatet de har.

Måten vi måler om forvalteren klarer oppgaven, er å sammenligne resultatet med en referanseindeks.

Se for deg at du har 2 investeringsprodukter.

A og B.

A er hele investeringsuniverset. Vi har muligheten til å 

En referanseindeks er et alternativ som en investor kunne investert i. Referanseindeksen består av en sammensetning av aksjer som aksjefondet måler seg med.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer