Hva er aksjefond?

Et aksjefond er en felles investering der mange investorer (kalt andelseiere) går sammen for å investere i aksjemarkedet. Et aksjefond er definert som et verdipapirfond, og følger verdipapirfondloven.

Aksjefondet blir forvaltet av en forvalter. Det betyr at forvalteren velger ut aksjer og eksponering basert på mandatet de har fått.

Et mandat bestemmer blant annet hvilke sektorer aksjefondet kan investere i, hvilket geografisk området aksjene kan befinne seg i, og hvor mange aksjer aksjefondet kan være investert i.

Med andre ord, når vi investerer i et aksjefond, investerer vi i forvalterens evne til å velge ut de beste aksjene basert på mandatet de har.

Det er flere fordeler med det.

  • Diversifisering
  • Rebalansering
  • Tidsbruk

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer