Det er ikke gitt at vi tjener penger

Det vanlig rådet er at vi må investerer minimum i 5 år med aksjefond. Helst lenger. Som vi nå skal se, er det mulig å tape penger etter 5 år. Det er viktig å være klar over.

Grafene under illustrerer 5 årlig annualisert avkastning for Hovedindeksen (OSEBX) og Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Jeg har valgt å trekke frem de fordi de blir vanligvis brukt som referanseindeks til aksjefond som investerer i Norge.

Hvordan skal du lese grafen:

Grafen viser oss hvilken 5 årlig annualisert avkastning vi ville oppnådd hvis vi investerte på et av tidspunktene langs x-aksen. Husk at dette er før kostnader og inflasjon.

Poenget er å vise at det er perioder der 5 årlig investeringshorisont vil tape penger. Men, som det også kommer frem, det er ikke vanlig.

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer