Det er ikke gitt at vi tjener penger

Det vanlig rådet er at vi må investerer minimum i 5 år med aksjefond. Helst lenger. Som vi nå skal se, er det mulig å tape penger etter 5 år. Det er viktig å være klar over.

Grafene under illustrerer 5 årlig annualisert avkastning for Hovedindeksen (OSEBX) og Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Jeg har valgt å trekke frem de fordi de blir vanligvis brukt som referanseindeks til aksjefond som investerer i Norge.

Hvordan skal du lese grafen:

Grafen viser oss hvilken 5 årlig annualisert avkastning vi ville oppnådd hvis vi investerte på et av tidspunktene langs x-aksen. Husk at dette er før kostnader og inflasjon.

Poenget er å vise at det er perioder der 5 årlig investeringshorisont vil tape penger. Men, som det også kommer frem, det er ikke vanlig.

Lurer du på noe fra leksjonen eller var noe uklart? Bruk skjemaet under og vær så tydelig som mulig 🙂

Ta kontakt med oss

Bruk skjemaet under. Vi svarer så raskt som mulig 🙂