Aktive aksjefond

Aktive aksjefond tar aktive valg i markedet. Det betyr at de analysere aksjer og undersøker strategier med mål om å skape meravkastning.

Det finnes i hovedsak to typer aktive aksjefond.

  • Faktorfond
  • Tradisjonelle aktive aksjefond

Forskjellen mellom de er måten de jobber på.

Tradisjonelle aktive aksjefond

Tradisjonelle aktive aksjefond lar mennesker styre all forvaltning. De leser årsrapporter, analysere selskaper, snakker med ledelsen og gjør tradisjonell regnskapsanalyse med mål om å finne gode selskaper.

Av de 3 typene vi kan velge mellom er dette den dyreste.

Faktorfond styres i større grad av datasystemer.

Faktorfond

I et faktorfond bestemmer forvalteren hvilke faktorer datasystemet skal handle etter.

Disse fondene kan sees på som en blanding av tradisjonelle aktive aksjefond og indeksfond.

Forvalteren av faktorfond analyserer ulike strategier som skaper meravkastning. Implementeringen av strategien blir derimot overlat til datasystemer.

Forvalteren kan si, “Vi ønsker å kjøpe aksjer i selskaper som har betalt utbytte de siste 5 årene” eller “Vi ønsker å kjøpe aksjer som svinger lite” . Disse reglene (kalt faktorer) mener forvalteren skaper meravkastning og lar datasystemet handle.

Fordelen med å bruke datamaskiner er at utvelgelsen blir systematisert. Man unngår i større grad at forvaltere tar irrasjonelle valg.

Her er noen kategorier faktorer blir delt inn i:

  • Verdi
  • Momentum
  • Størrelse
  • Volatilitet
  • Utbytte
  • Kvalitet

Verdi

Dette er klassiske nøkkeltall som blir brukt i regnskapsanalyse. De måler markedsprisen opp i mot inntekt, resultat, eiendeler og andre tall.

De vanligste er P/E, P/S og P/B.

Momentum

Momentumfaktorer dreier seg om å følge en trend. Har en aksje steget i en tidsperiode (eksempelvis 6 eller 12 måneder), så sier en momentumstrategi at trenden vil fortsette.

Størrelse

Markedsverdien til et selskap gir en indikasjon på hvor i syklusen de er. Noen er små og skal vokse, andre er store og skal beskytte verdiene sine.

Volatilitet

Volatilitet er svingninger i aksjekursen. Store svingninger er forbundet med høy risiko, og små motsatt.

Utbytte

Utbytte er utbetalinger fra selskapet til aksjonærene. Noen selskaper betaler utbytte regelmessig, andre varierer og noen ikke i det hele tatt.

Kvalitet

I likhet med verdifaktorer, så baserer kvalitetsfaktorer seg på fundamentale nøkkeltall. Det kan være lønnsomhet, marginer, avkastning på eiendeler og lignende.

Storebrand Global Value A

Storebrand Global Value A er et norsk faktorfond. De skriver følgende om sin faktormodell.

“Storebrand Global Value (tidligere Storebrand Global Verdi) har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte risikopremien knyttet til verdifaktoren. Verdiaksjer kjennetegnes gjerne ved å være lavt priset i forhold til inntjening og bokførte verdier. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, og vil normalt bestå av 60-90 store og mellomstore aksjeselskaper. Fondet forvaltes i tråd med Storebrands prinsipper for bærekraftige investeringer. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World NTR.”

Nettsiden bruker informasjonskapsler for å samle data og øke brukervennligheten.  Les mer