Hva er rebalansering: Forklaring, Strategi, Tips

Rebalansering er en metode for å justere forventet avkastning og risiko i en investeringsportefølje til et ønskelig nivå.