Owner Earnings: Warren Buffett’s mål på overskuddet til aksjonærene

De beste selskapene er pengemaskiner. De tjener penger år etter år, og kan reinvestere overskuddet i driften eller betaler utbytte.