Utbytte og Tilbakeføring av innskutt egenkapital

Utbytte er en utbetaling til aksjonærene fra selskapet. Det kan komme i flere former. Blant annet ordinært utbytte og ekstraordinært.