Hva er EBITDA (formel og eksempel)

Hva er EBITDA? Det er et mål på lønnsomheten til et selskap. EBITDA forteller hvor mye selskapet tjente etter driftsrelaterte kostnader er trukket fra.