Hva er balanserapport?

Balanserapporten viser oss hvilke eiendeler selskapet har og hvordan de er finansiert. Her er et illustrativt eksempel: Den ene delen gir oversikt over kortsiktig- og langsiktig eiendeler. Den andre delen gir oss oversikt over egenkapital og langsiktig- og kortsiktig gjeld. En av tingene du kan merke deg er at verdien av disse to alltid er …

Hva er balanserapport? Les mer »