Hva er balanserapport?

Balanserapporten er viktig fordi den gir oversikt over selskapets økonomiske helse. Dette er avgjørende for å vurdere finansiell risiko.